Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT TH&THCS Phình Hồ

Huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái
0399035319
c12phinhho.tramtau@yenbai.edu.vn